Περί απουσίας – About absence

Το ξέρω, το ξέρω πως δεν γράφω συχνά αλλά καθώς δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη και ο χρόνος είναι λιγοστός, έχω επικεντρωθεί στη διαχείριση του Helena’s Boudoir αλλά και εδώ αν θέλετε να πούμε κάτι θα ανταποκριθώ.

I am not updating this blog often as there is not much interest for the time being so I am focused on Helena’s Boudoir.